A place where new ideas are accepted, open to, and respectful of other views
A place where new ideas are accepted, open to, and respectful of other views
A place where new ideas are accepted, open to, and respectful of other views
A place where new ideas are accepted, open to, and respectful of other views
A place where new ideas are accepted, open to, and respectful of other views
הקודם
הבא

ברוכים הבאים

המרכז החל לפעול בשנת תש"ס (1999), כשמוקד פעילותו הוא חקר הגורם האנושי בארגון המודרני באמצעות מחקר והפצתו, למידה ופיתוח, שיתוף פעולה מחקרי בין-תחומי, חינוך, העשרה ומעורבות חברתית. המרכז הינו יחיד מסוגו בארץ, ושאיפת חוקרי המרכז הינה התפתחותו והפיכתו למרכז ידע ארצי אשר ממנו ומאוניברסיטת חיפה "תצא התורה" בכל הקשור להיבט ההתנהגותי בניהול. המרכז הינו רב-תחומי ומשמש בסיס לפעילות גומלין מדעית ומחקרית בין חוקרים, עמיתי מחקר, כמו גם תלמידי מחקר מתקדמים.

Computer button on a keyboard with wiki encyclopedia icon symbol

וויקיפדיה כמודל ארגוני

 Zoom  | 16:00 – 18:00  | 20.01.2021 
אנו שמחים להזמינך לסמינר המקוון של המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי אשר יתקיים ביום ד', ה- 20.01.21 בין השעות 16:00-17:30 באפליקציית זום. בסמינר ירצה פרופ' עפר ארזי, החוג למערכות מידע, אוניברסיטת חיפה.

.

המרכז לחקר ארגונים שמח לפרסם את הגיליון השני לשנת 2020. 

מטבע הדברים הגיליון הנוכחי מוקדש ברובו להיבטים שונים הקשורים למשבר הקורונה. ברבעון הנוכחי מגוון מאמרים העוסקים במשבר מזוויות מבט שונות ומגוונות.

הודעות

המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי מאחל לכולם שנה אזרחית טובה. שנה של שלווה ועשייה, בריאות ושמחה!

פורום דוקטורנטים

ביום ד' ה- 20.01.21 יתקיים פורום הדוקטורנטים.ות הרביעי לשנת הלימודים 2020-2021. במסגרת הפורום תציג גב' קרן יולדוס דלאל את מחקרה בנושא אמון, הסביבה החברתית של עובדים בעידן הווירטואלי תוך התמקדות בחוויית עובד בעולם הדיגיטלי והשפעתם על ביצועי העובד