A situ where new ideas are welcomed and respected
A situ where new ideas are welcomed and respected
A situ where new ideas are welcomed and respected
A situ where new ideas are welcomed and respected
A situ where new ideas are welcomed and respected
הקודם
הבא

ברוכים הבאים

המרכז החל לפעול בשנת תש"ס (1999). החל משנת 2023 המרכז הינו בניהול משותף של אוניברסיטת חיפה ומכללת עמק יזרעל. כשמוקד פעילותו הוא חקר הגורם האנושי בארגון המודרני באמצעות מחקר והפצתו, למידה ופיתוח, שיתוף פעולה מחקרי בין-תחומי, חינוך, העשרה ומעורבות חברתית. המרכז הינו יחיד מסוגו בארץ, ושאיפת חוקרי המרכז הינה התפתחותו והפיכתו למרכז ידע ארצי אשר ממנו ומאוניברסיטת חיפה "תצא התורה" בכל הקשור להיבט ההתנהגותי בניהול. המרכז הינו רב-תחומי ומשמש בסיס לפעילות גומלין מדעית ומחקרית בין חוקרים, עמיתי מחקר, כמו גם תלמידי מחקר מתקדמים.

בתאריך 29.5.24 יתקיים יום העיון ה- 24 של המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי.

הכנס יעסוק ב"ניהול משאבי אנוש בעתות משבר: המשכיות עסקית לצד מעורבות חברתית-אזרחית".

מצ"ב תכנית הכנס ומידע על המיקום. 

בתקווה לשחרורם של החטופות והחטופים ולימים טובים לכולנו,

מיכל בירון, לירון עינצ'י ואביב קדרון- חברות הצוות המארגן של הכנס

.

המרכז לחקר ארגונים שמח לפרסם את הגיליון האחרון לשנת 2023

אנו שמחים וגאים להוציא את הגיליון האחרון של "הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש" לשנת 2023. בהזדמנות זו אנו פונים לחוקרים ואנשי מעשה לשלוח מאמרים לגיליון הבא שמתוכנן להתפרסם ברבעון הראשון של שנת 2024.

אנו מחזקים את ידי כוחות הביטחון וההצלה, ושולחים תנחומינו למשפחות ההרוגים, איחולי החלמה מהירה לפצועים, ותפילות לשובם, עוד היום, של החטופים. בתקווה לימים טובים יותר. 

הודעות

עמית המרכז, פרופ' יוחנן אלטמן, הנו שותף עורך בספר שפורסם לאחרונה על רוחניות בעולם העבודה. פרטים נוספים ניתן לקרוא בקישור זה. 

ברכות חמות יוחנן!

פורום דוקטורנטים

ביום ד' ה- 21.04.21 יתקיים פורום דוקטורנטים.ות ובמסגרתו תציג גב' קרן הדר את מחקרה בנושא תוקפנות בקרב עובדים המועסקים בארגונים נותני שירות – המקרה של העובדים הסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים בישראל.