A situ where new ideas are welcomed and respected
A place where new ideas are accepted, open to, and respectful of other views
A place where new ideas are accepted, open to, and respectful of other views
A place where new ideas are accepted, open to, and respectful of other views
A place where new ideas are accepted, open to, and respectful of other views
הקודם
הבא

ברוכים הבאים

המרכז החל לפעול בשנת תש"ס (1999), כשמוקד פעילותו הוא חקר הגורם האנושי בארגון המודרני באמצעות מחקר והפצתו, למידה ופיתוח, שיתוף פעולה מחקרי בין-תחומי, חינוך, העשרה ומעורבות חברתית. המרכז הינו יחיד מסוגו בארץ, ושאיפת חוקרי המרכז הינה התפתחותו והפיכתו למרכז ידע ארצי אשר ממנו ומאוניברסיטת חיפה "תצא התורה" בכל הקשור להיבט ההתנהגותי בניהול. המרכז הינו רב-תחומי ומשמש בסיס לפעילות גומלין מדעית ומחקרית בין חוקרים, עמיתי מחקר, כמו גם תלמידי מחקר מתקדמים.

Happy black businesswoman talking on a presentation with large group of colleagues in the office.

סמינר מקוון של המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי

16:00-17:30  | 21.07.2021
אנו שמחים להזמינכם לסמינר המקוון של המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי אשר יתקיים ביום ד', ה- 21.07.2021 בין השעות 16:00-17:30. בסמינר ירצה ד"ר יואל אסרף בנושא: International marketing doctrine: the use of guiding principles. קישור לזום 

 

.

המרכז לחקר ארגונים שמח לפרסם את הגיליון השני לשנת 2021 

הגיליון הנוכחי מתפרסם בתקופה מאתגרת שבה מגפת הקורונה ממשיכה ללוות את חיינו ומשפיעה על מגוון תחומי החיים שלנו, אישיים ומקצועיים כאחד. 
מטבע הדברים, גם גיליון זה כולל התייחסות למגפת הקורונה, אך מוצגים בו גם מאמרים מתחומי תוכן נוספים המייצגים נקודות מבט ייחודיות על תהליכי ניהול בתחומים מגוונים. 

הודעות

המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי מזמין אתכם לסמינר החודשי שייערך בתאריך 23.06.2021 בנושא מעבר להסכמי תחרות: תגמול הוני והקצאה של הון אנושי באזורי חדשנות.

פורום דוקטורנטים

ביום ד' ה- 21.04.21 יתקיים פורום דוקטורנטים.ות ובמסגרתו תציג גב' קרן הדר את מחקרה בנושא תוקפנות בקרב עובדים המועסקים בארגונים נותני שירות – המקרה של העובדים הסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים בישראל.