מיינדפולנס בארגונים

 “Mindfulness is incredibly important to organizations because organizations are like organisms; they are alive, they are made up of people and if you are not aware of the various ways in which people’s mind expresses itself, then the organization can really get into some kind of mental space where no one is talking to anyone else and no one is really listening” (Kabat-Zinn, 2008)

מיינדפולנס, או בעברית מודעות קשובה זכה בשנים האחרונות לתיקוף מדעי במספר עצום של מחקרים מדעיים. מחקרים אלה מצביעים על השלכות חיוביות של תרגול מיינדפולנס הן ברמה האישית מבחינה רגשית ופיזית והן מבחינת השלכות בתחום העבודה כגון : יחסים בין אישיים, ביצועים ומחויבות למשימה. למרות הגידול העצום בעשור האחרון במספר המחקרים הבוחנים את תירגול מיינדפולנס והשפעותיו, לא נעשה מחקר מקיף הבוחן את השפעת התירגול על החוללות העצמית (self-efficacy) של עובדים. זאת למרות התרומה העצומה של האחרונה על ביצועי העובדים, על יכולתם לסיים משימה ועל הצלחתם בהכשרות והדרכות למיניהן. המחקר אותו ערכנו,  בא לבחון השפעה זו. השערת המחקר הייתה כי קיים קשר חיובי בין תרגול המיינדפולנס לבין מדד החוללות העצמית. 

על מנת לבחון זאת, בחנו את השפעתו של קורס מיינדפולנס על מחלקת המו"פ בחב' פארמה גדולה בארץ. קורס המיינדפולנס שהעובר מבוסס על גישת ה MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) אשר נבחנה ונמצאה כמסייעת בהפחתת לחצים וכעומדת בסטנדרטיים חברתיים ומדעיים. מתוך עובדי המו"פ של החברה 60 עובדים התנדבו לקחת חלק בתכנית, מתוכם נבחרו בצורה רנדומלית 32 משתתפים להוות שתי קבוצות מחקר. המחקר שילב ניתוח כמותני עם ניתוח איכותני כאשר הבדיקות נערכו לפני, בסוף ולאחר הקורס. במהלך הקורסים, החברה עמדה בפני משבר גדול והודיעה על פיטוריהם של 2000 מעובדיה, עובדה אשר יצרה לחץ ומתח בקרב העובדים במהלך תקופה זו.

מהממצאים עלה כי קיימת עלייה מובהקת במדד החוללות העצמית אצל משתתפי הקורס. הנתונים האיכותניים הצביעו על כך כי עלייה זו סייעה לעובדים להתמודד עם התקופה הקשה בחברה והגבירה את אמונתם ביכולתם להתמודד עם אתגרי התקופה הן בעבודה והן בבית. לדוגמא, אחת העובדות ציינה בתום הקורס כיצד התרגול סייע בעבורה להתמודד עם משימות היום יום – "אני פחות לחוצה, יותר רגועה, יותר נהנית. מוצאת מפלט באיים של שלווה פנימית והנאה בתוך ים המשימות היומיומי, ואז חוזרת לשגרת העבודה בראש נקי, ומוכנה להסתער על היעד הבא. קבלת האני מאפשרת לי לקבל ביתר קלות גם את הסובבים אותי, וזה משתקף בראש ובראשונה בייחסי עם הבן זוג והילדים. פחות שיפוטיות, יותר הקשבה, מתן מרחב לרגשות ודעות של האחר. יותר חמלה. יותר עוצרת לחשוב, האם יש דרך אחרת לפתרון, פחות פוגעת, יותר יעילה ומועילה." 

ממצא זה הינו נתון חשוב אשר יכול לסייע מאד לארגונים אשר מעוניינים לשפר את מדד החוללות העצמית בקרב עובדיהם ובכך לסייע להם להתמודד בצורה טובה יותר עם משימות הן ברמה האירגונית והן ברמה האישית.

בימים אלו יצאנו במחקר המשך על מנת לבחון את השפעת התרגול גם ברמה הקבוצתית, זאת על מנת להעמיק את הידע הקיים לגבי מקומו של מיינדפולנס ברמה הקבוצתית-קולקטיבית, ובכדי לסייע בהרחבת המודעות לאיכויות המיטיבות של מיינדפולנס במסגרות ארגוניות ואחרות.