כנסי המרכז

14 במרץ 2017 

גיוון תעסוקתי ושונות בעבודה
Occupational diversity and variance in work

9 במרץ 2016 

יזמנות וחדשנות ארגונית בעולם משתנה 
Entrepreneurship and organizational innovation in a changing world

28 באפריל 2015 

ניהול משברים בארגונים 

Organizational Crisis Management

11 במרץ 2014 

13 במרץ 2013 

28 במרץ 2012 

השלכות המחאה החברתית על ארגונים וניהולם
The Social Protest and Its Effects on Organizations and Management

6 באפריל 2011 

עולם העבודה לאן? שינויים ערכיים והשלכותיהם
The World of Work – Value Transformation and Its Effects

12 במאי 2010 

מניהול צניחה לניהול צמיחה ארגונית
From Organizational Decline to Organizational Growth Management

13 במאי 2009 

איזון בין עבודה לחיים פרטיים 
Work-Life Balance

21 במאי 2008 

רשתות ארגוניות: ההיבט האנושי והאתגר הניהולי
Organizational Networks: Human Aspects and the Managerial Challenge

27 במרץ 2007 

ניהול חדשנות ויצירתיות בארגונים
Managing Innovativeness and Creativity in Organizations