כנס משולם 

29 במאי 2018

הטכנולוגיה בשירות משאבי אנוש

23 במאי 2017 

תפקידו של מנהל משאבי אנוש בעידוד גיוון תעסוקתי בארגון

17 במאי 2016 

תפקיד המנהלים ומחלקת משאבי אנוש ביזמות וחדשנות ארגונית

19 במאי 2015 

Generation -רב דוריות במשאבי אנוש