אודות

המרכז החל לפעול בשנת תש"ס (1999), כשמוקד פעילותו הוא חקר הגורם האנושי בארגונים. הגורם האנושי בעבודה הולך ותופס מקום מרכזי יותר מתמיד בחיי החברה וארגונים. עם ההתפתחות המהירה של ארגוני ידע, הופכים הניהול בכלל ודרכי ניהול המשאב האנושי בפרט, גורם מכריע בהצלחת הארגון והשגת יעדיו. מטרתו המרכזית של המרכז הינה קידום הידע בתחום יחסי העבודה והמשאב האנושי באמצעות מחקר והפצתו, למידה ופיתוח, שיתוף פעולה מחקרי בין-תחומי ומעורבות חברתית. המרכז הינו רב-תחומי ויחיד מסוגו בארץ ומשמש בסיס לפעילות גומלין מדעית ומחקרית בין חוקרים, עמיתי מחקר, כמו גם תלמידי מחקר מתקדמים. באמצעות כתב העת של המרכז ("הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש"), סמינרים המתקיימים אחת לחודש, כנס שנתי וקבוצות מחקר, שאיפת חוקרי המרכז לקדם מחקר בתחום יחסי העבודה והמשאב האנושי כמו גם לפתח קשרים הדוקים בין חוקרים/ות לתעשייה ובכך להפוך את המרכז למרכז ידע ארצי אשר ממנו ומאוניברסיטת חיפה "תצא התורה" בכל הקשור להיבט ההתנהגותי בניהול. בראש המרכז עומד כיום פרופ' שי צפריר – ראש בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת חיפה.

חזון המרכז:

מרכז אקדמי מוביל בתחום ניהול אנשים (People Management), המתמקד בחיבור בין אנשים ליצירת ידע במטרה להביא לידי ביטוי יכולות, מיומנויות, יצירתיות, וניהול מתוך אנושיות ואחריות חברתית בהתאמה למגוון בעלי העניין ולהוביל להצלחה וחוסן ארגוני.

המרכז נשען על ארבעה נדבכים מרכזיים: