A situ where new ideas are welcomed and respected
A situ where new ideas are welcomed and respected
A situ where new ideas are welcomed and respected
A situ where new ideas are welcomed and respected
A situ where new ideas are welcomed and respected
הקודם
הבא

ברוכים הבאים

המרכז החל לפעול בשנת תש"ס (1999), כשמוקד פעילותו הוא חקר הגורם האנושי בארגון המודרני באמצעות מחקר והפצתו, למידה ופיתוח, שיתוף פעולה מחקרי בין-תחומי, חינוך, העשרה ומעורבות חברתית. המרכז הינו יחיד מסוגו בארץ, ושאיפת חוקרי המרכז הינה התפתחותו והפיכתו למרכז ידע ארצי אשר ממנו ומאוניברסיטת חיפה "תצא התורה" בכל הקשור להיבט ההתנהגותי בניהול. המרכז הינו רב-תחומי ומשמש בסיס לפעילות גומלין מדעית ומחקרית בין חוקרים, עמיתי מחקר, כמו גם תלמידי מחקר מתקדמים.

Happy black businesswoman talking on a presentation with large group of colleagues in the office.

סמינר המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי

16:00-17:30  |אנו שמחים להזמינך לסמינר המקוון של המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי אשר יתקיים ביום ד' ה -05.01.22 בשעה 16:00 באפליקציית זום.

.

המרכז לחקר ארגונים שמח לפרסם את הגיליון האחרון לשנת 2022

אנו שמחים וגאים להוציא את הגיליון האחרון של "הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש" לשנת 2022. לרגל כניסת השנה האזרחית החדשה אנחנו מאחלים לקהל קוראינו כי שנת 2023 תהיה שנה פורייה ומלאת אתגרים מקצועיים.

הודעות

עמית המרכז, פרופ' יוחנן אלטמן, הנו שותף עורך בספר שפורסם לאחרונה על רוחניות בעולם העבודה. פרטים נוספים ניתן לקרוא בקישור זה. 

ברכות חמות יוחנן!

פורום דוקטורנטים

ביום ד' ה- 21.04.21 יתקיים פורום דוקטורנטים.ות ובמסגרתו תציג גב' קרן הדר את מחקרה בנושא תוקפנות בקרב עובדים המועסקים בארגונים נותני שירות – המקרה של העובדים הסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים בישראל.