סמינרים לשנת תשע"ב

13.6.2012

ד"ר איריס ארבל, מנהלת מרכז הידע לחדשנות, הטכניון

23.5.2012

ד"ר יוליה בר, הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, הטכניון

02.05.2012

ד"ר רונית ויסמל-מנור, ביה"ס למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית נתניה

11.01.2012

.פרופ' (אמריטוס) דב עדן, ביה"ס למנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב

14.12.2011

ד"ר אלון ליסק, הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

16.11.2011

ד"ר אלה מירון-ספקטור, הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, הטכניון