סמינרים לשנת תשע"ח

1.11.2017

ד"ר רות ברקוביץבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה

29.11.2017

Prof. Reeva Lederman ,University of Melbourne , Australia

7.12.2017

סדנת מחקר של הקרן הלאומית למדעEthics Review Boards in Social Sciences Research Past, Present and Future

25.04.2018

ד"ר יריב איצקוביץ– ראש החוג לניהול משאבי אנוש , מכללת כנרת

06.06.2018

פרופ' מושיק ענבר, החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, אוניברסיטת חיפה