סמינרים לשנת תשע"ט

17.10.2018

פרופ' דני גוטוויין, חוג לתולדות ישראל, הפקולטה למדעי הרוח, אונ' חיפה

14.11.2018

Dr. Lena Knappert , Department of Human Resource Studies , Tilburg University , The Netherlands

23.01.2019

ד"ר יפים רוט, בעל תואר דוקטור בשיווק וקבלת החלטות מהטכניון

10.04.2019 

פרופ' שריאל שלו, החוג לארכיאולוגיה והחוג לציוויליזציות ימיות, אונ' חיפה