סמינרים לשנת תשע"ה

06.03.2015

ד"ר נגי'ן טוסי– מדענית אורחת של הפקולטה לתעשייה וניהול בטכניון

15.04.2015

ד"ר שני קונה– המחלקה לניהול המשאב האנושי במכללה האקדמית ספיר

24.03.2015

ד"ר איתי בארי– מרצה במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, בית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה

20.01.2015

ד"ר משה שרעבי– מרצה בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

17.12.2014

פרופ' אריה מלניק– החוג לכלכלה, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה

19.11.2014

פרופ' יואב ורדי– החוג ללימודי עבודה, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב