סמינרים לשנת תשע"ו

04.11.2015 

ד"ר גילי גבאי, חוקרת פסיכולוגיה של הבריאות, בתואר השני לייעוץ ופיתוח ארגוני במסלול האקדמי המכללה למנהל

13.01.2016 

Prof. Aldona Frączkiewicz-Wronka and Dr Izabela Marzec, Department of Public Management and Social Sciences, Faculty of Economics, University of Economics Katowice

02.03.2016

ד"ר אוריאל הרן, מרצה במחלקה לניהול, אוניברסיטת בן-גוריון

06.04.2016 

מר יהודה פורת, עד לאחרונה סגן נשיא מוטורולה ישראל וסמנכ"ל משאבי אנוש

04.05.2016 

Mr. Max Holtqrave- Muenster School of Business and Economics, German

08.06.2016 

ד"ר אהובה ווינדזור, מרצה במכללה האקדמית עמק יזרעאל